لایحه اصلاحی قانون مالیاتها و پیوستبرای دریافت فایل مربوط به اصلاحیه قانون مالیاتها و پیوست آن روی لینک زیر کلیک نمایید :

پیوستلایحه اصلاحی قانون مالیاتها

لایحه اصلاحی قانون مالیاتها و پیوست

افزایش حقوق

برای دریافت فایل مربوط به بخشنامه افزایش حقوق سال 94 بر روی لینک زیر کلیک کنید:

افزایش حقوق سال 94افزایش حقوق سال 94

افزایش قیمتها

جهت دریافت بخشنامه افزایش قیمتها در سال 94 بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

افزایش قیمتهاافزایش قیمتها

بخشنامه 2009326

بخشنامه 2009326 (نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مؤدیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی)

جهت دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

بخشنامه 2009326 - نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مؤدیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتیبخشنامه 2009326 - نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مؤدیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی

پردرآمدترین شغل

متن فایل مربوط به پردرآمدترین شغل:

پردرآمدترین شغلپردرآمدترین شغل

ماده 169 مکرر قانون مالیاتها

ماده 169 مکرر قانون مالیاتها : جهت مشاهده متن فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

ماده 169 مکرر قانون مالیاتهاماده 169 مکرر قانون مالیاتها

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیستند

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیستند (جهت دریافت فایل مربوطه بر روی لینک زیر کلیک نمایید) :

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیستندمزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیستند

 

 

هفت نوع وام ضروری با شرایط تازه

هفت نوع وام ضروری با شرایط تازه ....

جهت دانلود فایل مربوطه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

هفت نوع وام ضروری با شرایط تازه
هفت نوع وام ضروری با شرایط تازه

حواله های ارزی دوران تحریم معاف از مالیات شدند

جهت دانلود بخشنامه حواله های ارزی دوران تحریم معاف از مالیات ، بر روی لینک فایل زیر کلیک کنید :

حواله های ارزی دوران تحریم معاف از مالیات

جهت دریافت فایل مربوط به "بخشودگی جرایم در صورت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده" بر روی فایل زیر کلیک نمایید :

بخشودگی جرایم در صورت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به انجمن مدیران مالی می‌باشد.