همایش ها

   

  همایشهایی که تاکنون توسط انجمن برگزار شده است به قرار زیر می باشد:


   ردیفعنوان همایش
  تاریخ برگزاری
  محل برگزاری
  1 نقش مدیران مالی در ارتقای گزارشگری مالی
   86/8/30 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  2 نقش نظام راهبری شرکتی
   87/5/30 سالن تلاش وزارت کار و اموراجتماعی
  3حسابداری و بحران مالی غرب
   87/10/30 سالن شهریاران جوان

   

  کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به انجمن مدیران مالی می‌باشد.