همایش ها

 

همایشهایی که تاکنون توسط انجمن برگزار شده است به قرار زیر می باشد:


 ردیفعنوان همایش
تاریخ برگزاری
محل برگزاری
1 نقش مدیران مالی در ارتقای گزارشگری مالی
 86/8/30 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
2 نقش نظام راهبری شرکتی
 87/5/30 سالن تلاش وزارت کار و اموراجتماعی
3حسابداری و بحران مالی غرب
 87/10/30 سالن شهریاران جوان

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به انجمن مدیران مالی می‌باشد.