کمیته فنی تدوین استانداردها

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  تحصیلات

   

  جواد بستانیان

  مدیر عامل مؤسسه فریوران راهبرد

  دکترای حسابداری

  bostaniyan

  علی رحمانی

  مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

  دکترای حسابداری

  rahmani

  حسن قاسم پور

    

   

   

   


   

   

  علی کاردر

  معاون سرمایه گذاری و تأمین منابع شرکت نفت ایران

  فوق لیسانس علوم مالی

   kardor

  ضیاءالدین معینی نمین

   

  فوق لیسانس حسابداری

  moeini

  هوشنگ نادریان

    

   

   


   

   

  کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به انجمن مدیران مالی می‌باشد.