کمیته فنی تدوین استانداردها

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

 

جواد بستانیان

مدیر عامل مؤسسه فریوران

فوق لیسانس حسابداری

bostaniyan

علی رحمانی

مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

دکترای حسابداری

rahmani

حسن قاسم پور

 

 

 

علی کاردر

معاون سرمایه گذاری و تأمین منابع شرکت نفت ایران

فوق لیسانس علوم مالی

 kardor

ضیاءالدین معینی نمین

 

فوق لیسانس حسابداری

moeini

هوشنگ نادریان

 

 

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به انجمن مدیران مالی می‌باشد.