کمیته آموزش

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

 

کورش امانی

 

فوق لیسانس حسابداری

 

سیدمحمدرضا امام پور

عضو مالی هیأت مدیره و مدیر مالی و اداری شهر کتاب

فوق لیسانس حسابداری

 emampour

قاسم بولو

استاد دانشگاه

دکترای

 

زهرا دیانتی دیلمی

استاد دانشگاه

دکترای حسابداری

 

روح اله رجبی

 

دکترای حسابداری

rajabi  

رضا نظری

قائم مقام مدیر عامل شرکت نارون آرا و استاد دانشگاه

دکترای مدیریت مالی

 nazari

محمدجواد صفار سفلائی

شریک مؤسسه حسابرسی رازدار و استاد دانشگاه

فوق لیسانس حسابداری

saffar  

کیهان مهام

 رئیس هیأت مدیره و شریک مؤسسه حسابرسی راهبرد پیام و استاد دانشگاه

دکترای حسابداری

maham 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به انجمن مدیران مالی می‌باشد.