اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات 
محمدجواد صفار سفلائی(رئیس هیئت مدیره)

رئیس هیات نظارت بانک مرکزی و استاد دانشگاه

فوق لیسانس حسابداری

 محمدجواد صفار
دکتر کیهان مهام(عضو اصلی هیئت مدیره)

شریک موسسه حسابرسی فریوران راهبرد و استاد دانشگاه

دکترای حسابداری

مهام
  

دکتر یداله مکرمی(عضو اصلی هیئت مدیره)

سردبیر مجله حسابرس و استاد دانشگاه

دکترای حسابداری

مکرمی    
دکتر حجت اله صیدی(عضو اصلی هیئت مدیره)
مدیرعامل بانک صادرات و استاد دانشگاه
دکترای حسابداری
صیدی  
حمید دیانت‌پی(دبیرکل و عضو اصلی هیئت مدیره)

مدیر امور مالی و بودجه تاپیکو، مدرس دانشگاه 

دکترای حرفه‌ای مدیریت اجرایی

گرایش مالی 

دیانت پی  
دکتر رضا نظری(عضو علی البدل هیئت مدیره)
استاد دانشگاه دکترای مدیریت مالینظری

 روح الله مقیمی فر(عضو علی البدل هیئت مدیره) معاون مالی و اقتصادی لیزینگ اقتصاد نوینفوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 روح الله مقیمی

 

 

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به انجمن مدیران مالی می‌باشد.