اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات تصویر

محمدجواد صفار سفلائی

(رئیس هیئت مدیره)

شریک موسسه حسابرسی رازدار و استاد دانشگاه

دکترای حسابداری

 محمدجواد صفار

دکتر کیهان مهام

(عضو اصلی هیئت مدیره)

شریک موسسه حسابرسی فریوران راهبرد و استاد دانشگاه

دکترای حسابداری

مهام
  

دکتر حجت اله صیدی

(عضو اصلی هیئت مدیره) 

مدیرعامل بانک صادرات و استاد دانشگاهدکترای حسابداری 
صیدی   

حمید دیانت‌پی

(دبیرکل و عضو اصلی هیئت مدیره)

مدیر امور مالی و بودجه تاپیکو و مدرس دانشگاه دکترای مدیریت اجرائی گرایش مالی و دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهراندیانت پی  

 روح الله مقیمی فر

(عضو اصلی هیئت مدیره)

 معاون مالی و اقتصادی لیزینگ اقتصاد نوین

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی  

روح الله مقیمی   

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به انجمن مدیران مالی می‌باشد.