کمینه پذیرش اعضای پیوسته

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

 

ابراهیم آقاپور

نایب رئیس هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل

فوق لیسانس مدیریت مالی

aghapour

محمود آقاجعفری

مدیر و شریک مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل

فوق لیسانس حسابداری

aghajafari

محمدجواد صفار سفلائی

شریک مؤسسه حسابرسی رازدار و استاد دانشگاه

فوق لیسانس حسابداری

saffar

فاطمه عبادیان

مدیر اداره حسابداری کل و بودجه

لیسانس حسابداری

ebadian

سیدمهدی مدرسی نیا یزدی

حسابدار رسمی

لیسانس حسابداری

modarresi

روح اله مقیمی فر

مدیر مالی سام الکتریک

فوق لیسانس میریت بازرگانی

moghimifar

کیهان مهام

 رئیس هیأت مدیره و شریک مؤسسه حسابرسی راهبرد پیام و استاد دانشگاه

دکترای حسابداری

maham

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به انجمن مدیران مالی می‌باشد.