کمینه پذیرش اعضای پیوسته

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

 

ابراهیم آقاپور

نایب رئیس هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل

فوق لیسانس مدیریت مالی

aghapour

محمود آقاجعفری

مدیر و شریک مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل

فوق لیسانس حسابداری

aghajafari

محمدجواد صفار سفلائی

شریک مؤسسه حسابرسی رازدار و استاد دانشگاه

دکترای حسابداری

saffar

فاطمه عبادیان

مدیر اداره حسابداری کل و بودجه

لیسانس حسابداری

ebadian

سیدمهدی مدرسی نیا یزدی

حسابدار رسمی

لیسانس حسابداری

modarresi

روح اله مقیمی فر

معاون مالی و اداری لیزینگ اقتصاد نوین

فوق لیسانس میریت بازرگانی

moghimifar

کیهان مهام

 رئیس هیأت مدیره و شریک مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد و استاد دانشگاه

دکترای حسابداری

maham

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به انجمن مدیران مالی می‌باشد.