فعالیت‌های انجمن

  اهم فعالیت‌های انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران به قرار ذیل بوده است:

  الف – برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین مدیران مالی کشور
  ب – گسترش کیفی و کمی خدمات حرفه ای مدیریت مالی کشور
  پ– به روز نمودن و ارتقای دانش تخصصی و حرفه ای اعضا از طریق آموزشهای تخصصی به آنان 
  ت– برگزاری همایش، ‌سمینار،‌ میزگرد، دوره های آموزشی مورد نیاز و برنامه های مشابه در جهت اهداف انجمن 

  کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به انجمن مدیران مالی می‌باشد.