فعالیت‌های انجمن

اهم فعالیت‌های انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران به قرار ذیل بوده است:

الف – برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین مدیران مالی کشور
ب – گسترش کیفی و کمی خدمات حرفه ای مدیریت مالی کشور
پ– به روز نمودن و ارتقای دانش تخصصی و حرفه ای اعضا از طریق آموزشهای تخصصی به آنان 
ت– برگزاری همایش، ‌سمینار،‌ میزگرد، دوره های آموزشی مورد نیاز و برنامه های مشابه در جهت اهداف انجمن 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به انجمن مدیران مالی می‌باشد.